http://bazarekhodro.com/product/view/id/574540

ترانه های شاد شهر موش ها
ترانه های شاد شهر موش ها
امتياز كاربران ( بين 0 تا 5) :
0
از 0 نظر

قيمت : 80,000 تومان
ترانه های شاد و آموزنده: این محصول دو زبانه فارسی و انگلیسی است + زیرنویس فارسی و انگلیسی آنچه در محصول «شهر موش ها روستای موش ها» می بینید[h3][color=#800080][size=18][font=tahoma,geneva,sans-serif][b]مشخصات کلی[/b][/font][/size][/color][/h3][size=12][color=#b22222][b]موضوع محصول : [/b][/color][color=#000000][b]ترانه های شاد کودکانه[/b][/color][/size][br][br][br][size=12][color=#b22222][b]کد محصول :      [/b][/color][/size][b]987216[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]وزن محصول :   [/b][/color][b]50[/b][/size][b]گرم[/b][br][br][size=12][b][color=#B22222]تولید کننده :[/color][/b][/size][color=#000000][b]موسسه فرهنگی آموزشی صدرا[/b][/color][br][br][br][size=12][color=#b22222][b]مرجع صادر کننده :   [/b][/color][/size][b]وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی[/b][br][br][color=#b22222][b]شماره شناسنامه اثر:  [/b][/color][b]811079063350[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]نوع بسته بندی :     [/b][/color][b]والت[/b][/size][br][br][size=12][color=#b22222][b]تعداد دیسک :   [/b][/color][b]1[/b][/size][b]حلقه[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]نوع دیسک :  [/b][/color][b]DVD 5[/b][/size][center=center][color=#000000][b]ترانه های شاد شهر موش ها[/b][/color][/center][center=center][color=#008080][b]شامل ترانه های موزیکال شاد و آموزنده تصویری[/b][/color][/center][center=center][color=#008080][b]یک ساعت با کیفیت HD از توت فرنگی[/b][/color][/center][center=center][color=#008080][b]دو زبانه ( فارسی و انگلیسی )[/b][/color][/center][center=center][color=#008080][b]ترانه های کودکانه فارسی[/b][/color][/center][center=center][color=#008080][b]ترانه های کودکانه انگلیسی[/b][/color][/center][center=center][color=#008080][b]جهت آموزش زبان انگلیسی برای کودکان[/b][/color][/center][center=center][color=#ff0000][b]پژوهشگران معتقدند:[/b][/color][/center][center=center][color=#3366ff][b]کودکانی که به شعر و ترانه های آموزنده و [/b][/color][/center][center=center][color=#3366ff][b]مناسب گوش فرا میدهند[/b][/color][/center][center=center][color=#3366ff][b]به علت آشنایی با دایره لغات وسیع تر  [/b][/color][/center][center=center][color=#3366ff][b]درآینده،خلاق تر،باهوش تر و شاداب تر از سایر بچه ها می شوند[/b][/color][/center][center=center][color=#ff0000][b][size=20]آنچه در محصول  می بینید:[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]میم مثل موشک[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]شهر موش ها روستای موش ها[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]باز و بسته[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]موش با نمک[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]بچرخید و بچرخید[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]موش ناقلا[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]خبردار خبردار[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]اتل متل موش موشک[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]دایره ی شادی[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]من میتوانم[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]دیرینگ دیرینگ[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]باز هم رسیده بهار[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]باران رحمت[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]فواید درخت ها[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#993366][b][size=20]خرگوش پنگول و انگلیسی[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#ff0000][b][size=20]ترانه های شاد و آموزنده:[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#808000][b][size=20]این محصول دو زبانه فارسی و انگلیسی است + زیرنویس [/size][/b][/color][/center][center=center][color=#808000][b][size=20]فارسی و انگلیسی[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#ff0000][b][size=20]آنچه در محصول «شهر موش ها روستای موش ها» می بینید:[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#ff6600][b][size=20]ترانه های کودکانه شاد و آموزنده : [/size][/b][/color][/center][center=center][color=#808000][b][size=20]متضاد ها (باز و بسته) ، دایره [/size][/b][/color][/center][center=center][color=#808000][b][size=20]و چرخش ، مفاهیم قانع بودن در زندگی ، امید و توانایی[/size][/b][/color][/center][center=center][color=#808000][b][size=20]و …[/size][/b][/color][/center][br] 

چاپ